Over dit initiatief

Beter Geel is een initiatief van een groep Gelenaars die menen dat alle Gelenaars nauwer betrokken moeten worden bij het beleid.

We willen met een 'Geelse lijst van onafhankelijken' ervoor zorgen dat het vandaag én in de toekomst fijn wonen is in onze stad.

 

Lees meer

Wat we doen

Wij gaan in overleg met Gelenaars die een concrete oplossing zoeken in het algemeen belang van de inwoners van onze stad.

Samen werken we aan meer inspraak en participatie van burgers in het beleid.

 

Lees meer

Jouw inbreng

Wil je graag op de hoogte blijven van onze activiteiten? Heb je zelf een idee dat een verbetering zou betekenen voor onze stad? Of wens je zelf actief mee te werken aan ons project? 

Neem dan met ons contact, vertel ons je idee of wordt medewerker of sympathisant !

 

Lees meer

Alles kan beter. Ook in Geel!

Geelse lijst van onafhankelijken

Alles kan beter. Ook in Geel

Het is best goed leven in Geel, en dat willen we graag zo houden. Toch zijn er in onze stad heel wat aandachtspunten waar geen of onvoldoende rekening mee wordt gehouden. Daarnaast ontbreekt het bij het beleid soms aan inzicht, visie en durf om bepaalde zaken te realiseren. Met het project Beter Geel willen we met de steun van alle Gelenaars concrete acties opzetten die ervoor zorgen dat het vandaag én in de toekomst plezant wonen is in onze stad.

Woon je graag in Geel, maar vind je dat er toch enkele zaken beter kunnen?

Heb je ideeën of tips om wonen, leven en werken in onze stad aangenamer te maken?

Zit je met een bezorgdheid of vraag die je niet kwijt kan?

Ben je positief ingesteld en geloof je dat we Geel beter kunnen maken?

Of wil je graag je schouders zetten onder een project dat als doel heeft Geel beter te maken op alle vlakken?

Dan willen wij graag van jou horen!

Laat ons weten hoe jij Geel beter kan maken op info@betergeel.be. Wij nemen dan contact met je op.